Porady

Faktura do paragonu – nowe zasady od 1 stycznia 2020 roku

Faktura do paragonu – nowe zasady od 1 stycznia 2020 roku

Wystawianie faktury do paragonu fiskalnego to w dzisiejszych czasach dość powszechne zjawisko. Wielu przedsiębiorców obsługuje klientów, którzy oczekują takiego „rozwiązania”. Dlatego warto przypomnieć o tym, że od 1 stycznia 2020 roku zmienią się zasady dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, którą niecałe 2 miesiące temu opublikowano w Dzienniku Ustaw RP.

Tylko wtedy, gdy na paragonie widnieje NIP nabywcy!

Pisząc wprost, w przyszłości wystawienie faktury do paragonu fiskalnego okaże się możliwe tylko wtedy, gdy na danym paragonie będzie się znajdował NIP podany przez nabywcę. Taką zasadę wprowadziła wspomniana już nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Co więcej, dodatkowy obowiązek zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2020 roku.

Warto też pamiętać, że NIP-u nabywcy na paragonie nie można umieścić w dowolnym miejscu. I to bez względu na późniejsze „przeznaczenie” omawianego dokumentu. Takie dane, podane przez klienta, muszą się znaleźć w części fiskalnej wydruku. W związku z tym, od 1 stycznia 2020 roku tylko w takich okolicznościach możliwe będzie wystawienie faktury do paragonu z NIP-em nabywcy.

Co będzie groziło za złamanie nowych przepisów?

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nie tylko dodatkowy wymóg przy wystawianiu faktur do paragonów. Omawiana tu nowelizacja przepisów ustanowiła także karę za niedostosowanie się do nowych zasad. Jeżeli organy skarbowe stwierdzą naruszenie wymogów ustawy o VAT, ustalą przedsiębiorcy „dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze”. Nie ma tu więc mowy o konkretnej kwocie grzywny. W każdym przypadku, począwszy od 1 stycznia 2020 roku, kara za wystawienie faktury do paragonu, który nie zawiera NIP-u nabywcy, będzie ustalana indywidualnie.

Czy będzie trzeba wymienić kasę fiskalną?

Faktem jest, że nie każdy przedsiębiorca posiada obecnie kasę rejestrującą, która umożliwia wydruk paragonu fiskalnego z NIP-em nabywcy. Przez wiele lat taka funkcja nie była po prostu standardem w modelach dostępnych na rynku technologii sprzedaży.

Czy w związku z nowymi wymogami, dotyczącymi wystawiania faktur do paragonów, niezbędna będzie wymiana urządzenia rejestrującego? Trudno jednoznaczne odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od tego, jak często przedsiębiorca wystawia faktury do paragonów. Jeżeli nie posiada kasy rejestrującej, która jest wyposażona w taką funkcjonalność, a od 1 stycznia będzie chciał drukować takie dokumenty, wymiana urządzenia okaże się jedynym rozwiązaniem. Wynika to z faktu, że stosowanego obecnie modelu nie da się tak po prostu zmodernizować i rozbudować o dodatkowe możliwości.

Równocześnie jednak, samo posiadanie kasy, która umieszcza NIP nabywcy na paragonie, nie jest obowiązkowe. Nie wymagają tego żadne przepisy fiskalne. Jeżeli klienci obsługiwani przez podatnika nie oczekują wystawiania faktur do paragonów, wymiana urządzenia może okazać się niepotrzebna. Decyzja należy więc do przedsiębiorcy.

One thought on “Faktura do paragonu – nowe zasady od 1 stycznia 2020 roku

  1. Dobrze, że poruszyliście tę kwestię, bo faktycznie dla wielu przedsiębiorców może być ona istotna. Sam się nad tym zastanawiam, chociaż u mnie takie sytuacje (faktura do paragonu), z racji charakteru działalności, zdarza się dość rzadko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wprowadź wartość CAPTCHA: *