Porady

Przegląd techniczny – obowiązki po stronie właściciela urządzenia fiskalnego

Przegląd techniczny – obowiązki po stronie właściciela urządzenia fiskalnego

Zgodnie z ustawą o VAT oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jednym z obowiązków podatnika, który korzysta z urządzenia fiskalnego, jest terminowe zlecanie przeglądów technicznych. Innymi słowy, to przedsiębiorca odpowiada za to, czy jego technologia sprzedaży została sprawdzona przez serwisanta we właściwym czasie. O czym jeszcze należy pamiętać w przypadku przeglądów technicznych?

Określenie terminu zgodnie z zasadą „nie rzadziej niż co 2 lata”

Funkcjonujące w Polsce przepisy obligują właścicieli kas i drukarek fiskalnych do zlecania przeglądów technicznych nie rzadziej niż co 2 lata. Co więcej, pierwszy termin takiej kontroli urządzenia należy określić, licząc czas od dnia przeprowadzenia fiskalizacji (uruchomienia danego modelu w trybie fiskalnym). Natomiast kolejne przeglądy techniczne – również zgodnie z zasadą „nie rzadziej niż co 2 lata”, czyli od momentu wykonania poprzedniej usługi serwisowej.

Nic również nie stoi na przeszkodzie, aby kontrola urządzenia, przeprowadza przez technika z ważnymi uprawnieniami, odbywa się raz w roku. W przypadku urządzeń wybranych producentów pozwala to nawet na przedłużenie gwarancji na moduł fiskalny (bardzo ważne ogniwo kasy i drukarki). Ponadto, po wykonanym przeglądzie technicznym podatnik zawsze zyskuje pewność, że jego technologia sprzedaży działa poprawnie i umożliwia zgodne z przepisami prowadzenie ewidencji sprzedaży. A jeśli serwisant wykryje problemy techniczne, będzie je można od razu rozwiązać.

Dodatkowe przeglądy techniczne kasy – kiedy są konieczne?

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących przewiduje również dodatkowe przeglądy techniczne kas, o których muszą pamiętać przedsiębiorcy. Przepisy definiują 2 takie sytuacje. Po pierwsze, przegląd należy wykonać przed wznawianiem zawieszonej działalności gospodarczej, czyli również przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie bądź drukarce.

Po drugie, dodatkową kontrolę urządzenia trzeba przeprowadzić przed jego ponownym wynajmem. Ten przypadek dotyczy jednak wyłącznie modeli typu online (współpracujących z Centralnym Repozytorium Kas). Co więcej, wówczas o przegląd musi zadbać podmiot świadczący usługi najmu, a nie przedsiębiorca, który chce korzystać z wynajmowanej kasy bądź drukarki.

Książka serwisowa urządzenia też ma wtedy znaczenie!

Przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych są niezmiennie powiązane z książką serwisową. O co konkretnie chodzi? O konieczność przechowywania takiej dokumentacji przez cały okres stosowania danej kasy bądź drukarki. Co więcej, to właśnie w książce serwisowej muszą znajdować się m.in. adnotacje, które potwierdzają przeprowadzone przeglądy techniczne. Brak wspomnianych wpisów lub w ogóle całej książki serwisowej będzie stanowił podstawę do podważenia prawidłowości prowadzonej ewidencji.

Przepisy przewidują również osobną karę za brak przeglądu technicznego w odpowiednim terminie. Grzywna wynosi 300 złotych. Jest ona nakładana m.in. na podstawie stwierdzenia braku odpowiednich adnotacji w książce serwisowej – w przypadku urządzeń z kopią papierową i elektroniczną. Natomiast użytkownicy kas i drukarek online powinni mieć świadomość, że informacja na temat każdego przeglądu trafia do Centralnego Repozytorium Kas.

One thought on “Przegląd techniczny – obowiązki po stronie właściciela urządzenia fiskalnego

  1. przydalo sie przeczytac ten tekst dla nowych info i odswiezenia sobie starych wiadomosci – jak z niego wynika, wszystkich istotnych, dotyczących mnie kwestii dopilnowuje 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wprowadź wartość CAPTCHA: *